ΈΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑΣ

Τα υποχρεωτικά πεδία επισημαίνονται με *

  Όνομα και επώνυμο*

  Τηλέφωνο*

  Email*

  Λόγος επιστροφής

  Διατηρείται η εμπορική εμφάνιση του προϊόντος;

  Έχει ανοιχτεί το προϊόν;

  Επιθυμώ να λάβω…

  Περιγραφή του προβλήματος

  Μια φωτογραφία ή ένα βίντεο που δείχνει το πρόβλημα