ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΣΑΣ


Η Besorabia ltd διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Η προστασία των δεδομένων είναι θέμα εμπιστοσύνης και η εμπιστοσύνη σας στο Murzl.com έχει σημασία για εμάς. Ως εκ τούτου, έχουμε συντάξει κατευθυντήριες γραμμές που διασφαλίζουν ότι δεν παραβιάζεται η ιδιωτική ζωή των πελατών μας. Η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή και η τελευταία έκδοση είναι πάντα διαθέσιμη στον ιστότοπό μας.


ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ

Αυτός ο ιστότοπος λειτουργεί και ανήκει στην:
Όνομα εταιρείας: Besorabia ltd
Διεύθυνση: Βουλγαρία, Σόφια, str. Hristo Vakarelski 13
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]
Αριθμός μητρώου εταιρείας: BG206698279
ΑΦΜ: BG206698279

Η βουλγαρική εταιρεία, Besorabia ltd, είναι υπεύθυνη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε και είναι υπεύθυνη για την προστασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία.


ΣΥΛΛΟΓΉ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ, ΣΚΟΠΌΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας ή/και μία από τις υπηρεσίες μας, θα συλλέγονται προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εμάς μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και παρόμοια δεδομένα αναγνώρισης, πληροφορίες σχετικά με μια ηλεκτρονική αγορά και σχετικά με την πλοήγησή σας στον ιστότοπο.
Η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και ο σκοπός και η νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, βασίζονται σε έναν ή περισσότερους ισχύοντες νόμους:

Όταν αγοράζετε αγαθά μέσω διαδικτύου στο murzl.com. Ο σκοπός της συλλογής των δεδομένων σας με αυτόν τον τρόπο είναι η ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς σας στο διαδικτυακό μας κατάστημα, καθώς και η συμμόρφωση με πρόσθετους νόμους, όπως ο λογιστικός και ο λογιστικός νόμος. Το εφαρμοστέο δίκαιο για τη συλλογή και επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, άρθρο 6, 1 (β και γ).
Όταν εγγράφεστε για το ενημερωτικό δελτίο της Murzl.com. Ο σκοπός της συλλογής των δεδομένων σας με αυτόν τον τρόπο είναι να σας στέλνουμε ενημερωτικά δελτία. Το εφαρμοστέο δίκαιο για τη συλλογή και την επεξεργασία είναι ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, άρθρο 6, 1, (α).
Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό πελάτη ή εγγράφεστε σε ένα κλαμπ πελατών/κλαμπ αφοσίωσης στο Murzl.com. Ο σκοπός της συλλογής των δεδομένων σας με αυτόν τον τρόπο είναι να είμαστε σε θέση να διαχειριζόμαστε τη συνδρομή σας και να παρέχουμε τις υπηρεσίες και τα προνόμια που συνοδεύουν τη συνδρομή. Το εφαρμοστέο δίκαιο για τη συλλογή και την επεξεργασία είναι ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, άρθρο 6, 1, (β ή στ).
Σημειώστε ότι θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την αποστολή υλικού μάρκετινγκ μόνο εάν έχετε προηγουμένως δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας, εκτός εάν η νομοθεσία μας επιτρέπει να επικοινωνούμε μαζί σας χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.
Η Murzl.com διατηρεί στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις περιοχές του ιστότοπου που επισκέπτονται οι χρήστες μας και τα προϊόντα που προτιμούν οι χρήστες. Τα δεδομένα αυτά δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Η γνώση σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από τους χρήστες αποκτάται με τη βοήθεια των δεδομένων που συλλέγονται. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση του ιστότοπου. Χρησιμοποιούμε δεδομένα σχετικά με τον τρόπο πλοήγησης των χρηστών μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες μας χρησιμοποιούν το murzl.com, και από αυτό προσπαθούμε να βελτιώσουμε τον ιστότοπο. Δεν είμαστε σε θέση να δούμε από πού έρχεστε ή πού πηγαίνετε στο διαδίκτυο αφού εγκαταλείψετε τον ιστότοπό μας. Επιπλέον, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με το ποια προϊόντα προτιμούν οι χρήστες μας, ως μονάδα,. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται επίσης για τη βελτίωση του ιστότοπου. Δεν πουλάμε ούτε αποκαλύπτουμε με άλλο τρόπο πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πλοήγησης και χρήσης του ιστότοπού μας από τους χρήστες μας. Δεν πωλούμε ούτε αποκαλύπτουμε πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό των αγορών σας σε τρίτους.


ΔΙΑΒΊΒΑΣΗ ΣΕ ΆΛΛΟΥΣ ΥΠΕΎΘΥΝΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Γενικά, δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την παράδοση αγαθών θα μεταβιβαστούν στην εταιρεία αποστολής που χρησιμοποιεί η Murzl.com.

Υπό συγκεκριμένες συνθήκες και με αναφορά στη νομοθεσία, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η διαβίβαση πληροφοριών σε δημόσιες αρχές ή στην αστυνομία. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες ενδέχεται να κοινοποιηθούν στην αστυνομία εάν υποπτευόμαστε απάτη με πιστωτική κάρτα.

Σε περίπτωση αναδιοργάνωσης, πλήρους ή μερικής πώλησης της εταιρείας, οποιαδήποτε αποκάλυψη σε αυτό το πλαίσιο θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΕΛΟΎΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα κοινοποιούνται σε συνεργάτες του Murzl.com που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό του Murzl.com, για παράδειγμα σε σχέση με τη διανομή ενημερωτικών δελτίων. Οι εν λόγω συνεργάτες επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα μόνο για λογαριασμό της Murzl.com και σύμφωνα με τις οδηγίες της Murzl.com. Η Murzl.com έχει γραπτές εγγυήσεις από όλες τις τρίτες εταιρείες που συνεργάζονται με την Murzl.com ότι, όπως και η Murzl.com, συμμορφώνονται με την οδηγία του Συμβουλίου (95/46/ΕΚ) για την προστασία των δεδομένων.


ΔΙΑΓΡΑΦΉ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν δεν χρειάζεται πλέον να τα επεξεργαζόμαστε σε σχέση με έναν ή περισσότερους από τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω στην ενότητα 3. Ωστόσο, τα δεδομένα ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία και να αποθηκευτούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε ανώνυμη μορφή.

Όλα τα δεδομένα ηλεκτρονικών αγορών θα αποθηκευτούν έως και 3 έτη μετά το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο ολοκληρώθηκε η αγορά. Τα οικονομικά δεδομένα θα αποθηκεύονται έως και 5 έτη μετά το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο ολοκληρώθηκε η αγορά.
Κατά τη διαγραφή από το ενημερωτικό μας δελτίο τα δεδομένα σας θα διαγραφούν αμέσως, ωστόσο η τεκμηρίωση της αρχικής σας άδειας θα αποθηκευτεί για 2 χρόνια.
Εάν διαγραφείτε από τη λέσχη πελατών, η συνδρομή σας θα διαγραφεί αμέσως, ωστόσο η τεκμηρίωση για την αρχική σας άδεια θα αποθηκευτεί για 2 χρόνια.

COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των cookies στην Πολιτική μας για τα cookies.


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία επεξεργαζόμαστε, αλλά με ορισμένες νομοθετικές εξαιρέσεις. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη συλλογή και την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.


ΑΝΆΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΆΘΕΣΗΣ

Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να ανακαλέσετε οποιαδήποτε συγκατάθεση έχετε δώσει και θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν μπορούμε να συνεχίσουμε την επεξεργασία βάσει άλλου σκοπού. Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected].


ΣΎΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΆΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΎΣ ΤΌΠΟΥΣ Κ.ΛΠ.

Ο δικτυακός μας τόπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους ή προς ενσωματωμένους δικτυακούς τόπους. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των ιστότοπων άλλων εταιρειών ή για τις πρακτικές των εταιρειών αυτών όσον αφορά τη συλλογή προσωπικών δεδομένων. Όταν επισκέπτεστε άλλους ιστότοπους, θα πρέπει να διαβάζετε τις πολιτικές των ιδιοκτητών τους σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και άλλες σχετικές πολιτικές.

Αν θέλετε να ενημερώσουμε, να τροποποιήσουμε ή να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε καταγράψει για εσάς, αν επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για εσάς ή αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τις παραπάνω κατευθυντήριες γραμμές, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση [email protected]. Μπορείτε επίσης να μας γράψετε στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εταιρική επωνυμία: Besorabia ltd
Διεύθυνση: Βουλγαρία, Σόφια, str. Hristo Vakarelski 13

 

ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε προσφυγή κατά της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον Οργανισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.


ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα Murzl.com, εγκρίνετε τη συλλογή πληροφοριών από την Murzl.com όπως περιγράφεται στο παρόν έγγραφο.


ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Στο λογαριασμό σας, θα δείτε το ιστορικό των παραγγελιών σας, την κατάσταση των παραγγελιών σας, την παρακολούθηση, τις προτιμήσεις μάρκετινγκ, τις προτιμήσεις πληρωμής και άλλες λειτουργίες του λογαριασμού σας.

Επίσης, θα μπορείτε να αποθηκεύετε αντικείμενα στο καλάθι αγορών σας και να αξιολογείτε και να αναθεωρείτε τα προϊόντα που έχετε αγοράσει. Θα είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε συστάσεις μεγέθους και να σας προτείνουμε προϊόντα, ώστε να βοηθήσουμε στην παροχή καλύτερης εμπειρίας πελατών σε εσάς και σε άλλους.

Αποθηκεύουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα στο λογαριασμό σας, εάν αποφασίσετε ενεργά να μας τα παρέχετε:

Στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
Χώρα
Ρυθμίσεις λογαριασμού
Αγαπημένη μέθοδος πληρωμής
Εάν πραγματοποιείτε αγορές με το λογαριασμό σας, θα αποθηκεύσουμε και θα σας παρέχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες όταν συνδεθείτε:

Ιστορικό παραγγελιών
Πληροφορίες παράδοσης, όπως ο αριθμός παρακολούθησης
Τα προσωπικά σας δεδομένα, που συνδέονται με τον λογαριασμό σας στο Murzl.com, χειρίζονται και αποθηκεύονται με τον ίδιο τρόπο που χειριζόμαστε τα δεδομένα που συνδέονται με τις αγορές. Διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα έχετε ενεργό λογαριασμό Murzl.com. Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να διαγράψετε τον λογαριασμό σας στο Murzl.com.


ΑΥΤΌΜΑΤΗ ΣΥΜΠΛΉΡΩΣΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΊΟ

Για να εξομαλύνετε τη διαδικασία πραγματοποίησης μιας αγοράς, το Murzl.com προσφέρει αυτόματη συμπλήρωση στο ταμείο. Η αυτόματη συμπλήρωση λειτουργεί μόνο εάν έχετε πραγματοποιήσει μια αγορά στο Murzl.com στο παρελθόν.
Όταν αγοράζετε για πρώτη φορά στο Murzl.com, αποδέχεστε ότι αποθηκεύουμε την αξία του cookie “frontend” που τοποθετείται στη συσκευή σας.

Όταν επιστρέφετε για να πραγματοποιήσετε άλλη μια αγορά, το σύστημά μας ελέγχει αν έχετε πραγματοποιήσει αγορά στο παρελθόν, ελέγχοντας αν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν. Ταυτόχρονα, ελέγχουμε αν η τιμή του cookie “frontend” στη συσκευή σας είναι ίδια με την αποθηκευμένη τιμή. Εάν τόσο το email όσο και η τιμή του cookie ταυτίζονται, το Murzl.com συμπληρώνει αυτόματα το όνομα και τη διεύθυνσή σας.


ΕΙΚΌΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΕΞΑΤΟΜΊΚΕΥΣΗΣ

Η Murzl.com δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται να ελέγξει τη νομιμότητα οποιασδήποτε εικόνας ή άλλου περιεχομένου εξατομίκευσης που παρέχεται από τον πελάτη. Εάν η Murzl.com θεωρεί ότι το υλικό παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία ή τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, η Murzl.com δικαιούται να αφαιρέσει το εν λόγω περιεχόμενο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Ο πελάτης είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι όλες οι εικόνες και το λοιπό περιεχόμενο που ανεβάζει είναι απαλλαγμένο από δικαιώματα τρίτων. Πρέπει να είστε ιδιοκτήτης του περιεχομένου που ανεβάζετε στο Murzl.com ή να έχετε πλήρη εξουσιοδότηση για να το ανεβάσετε. Η Murzl.com δεν φέρει καμία ευθύνη εάν ένας πελάτης παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων. Το ίδιο ισχύει και για αξιώσεις που βασίζονται στην παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις εικόνες που υποβάλλει και για οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο εξατομίκευσης. Δεν επιτρέπεται παράνομο υλικό ή περιεχόμενο που παραβιάζει τους ισχύοντες κανονισμούς ή είναι πιθανό να προσβάλει, να δυσφημίσει, να παρενοχλήσει ή να βλάψει με άλλο τρόπο άλλα άτομα. Σε περίπτωση παραβάσεων, η Murzl.com διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει όλες τις εικόνες ή/και άλλο περιεχόμενο εξατομίκευσης και να αρνηθεί την ολοκλήρωση της αιτούμενης υπηρεσίας.
Ο πελάτης συμφωνεί να μη μεταφορτώνει ή να μη μεταδίδει με άλλο τρόπο υλικό που περιέχει ιούς λογισμικού ή άλλο κώδικα υπολογιστή, αρχεία ή προγράμματα που μπορούν να διακόψουν, να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργικότητα του λογισμικού υπολογιστών, του υλικού ή των τηλεπικοινωνιακών συσκευών.
Οποιαδήποτε εικόνα ή άλλο υλικό για εξατομίκευση που παρέχεται από τον πελάτη θα διατίθεται από την Murzl.com μέχρι την οριστικοποίηση της αγοράς ή για μέγιστο διάστημα 24 μηνών. Μετά τη λήξη αυτής της διάρκειας, το υλικό της εικόνας θα αφαιρείται από την Murzl.com.